Inhoudsopgave

 1 Inleiding

1.1     Doel van dit boek  
1.2     De Mens versus zijn Persoon 
1.3     Hoe onze Geboorte Trust werd gestolen 
1.4     Het gevecht om onze Ziel  
Samenvatting hoofdstuk 1  


2 De 7 Essentiële Levensgebieden vóór de Reset
2.1     Introductie
2.2     Financiën
2.3     Voeding en water
2.4     Gezondheidszorg 
2.5     Entertainment 
2.6     Spiritualiteit 
2.7     Onderwijs  
2.8     Seksualiteit 
Samenvatting hoofdstuk 2 


3 Organisaties die een belangrijke rol spelen
3.1     Rol van de Banken   
3.2     Rol van de Overheid  
3.3     Rol van Big Tech  
3.4     Rol van Big Data 
3.5     Rol van Big Pharma  
3.6     Rol van Grote NGO’s 
3.7     Reset is onvermijdelijk 
Samenvatting hoofdstuk 3 


4 Voormalige en huidige trends
4.1     Introductie 
4.2     Agrarische samenleving 
4.3     Handel samenleving 
4.4     Industriële samenleving 
4.5     Digitale samenleving Web 3.0, P2P 
Samenvatting hoofdstuk 4 


5 Het Grote Ontwaken, een paradigma verschuiving
5.1     Introductie 
5.2     Het Grote Ontwaken 
5.3     De Waarheid achter ons bestaan 
5.4     Natural Law 
Samenvatting hoofdstuk 5 


6 De 7 Essentiële Levensgebieden ná de Reset
6.1     Introductie 
6.2     Financiën 
6.3     Voeding en water 
6.4     Gezondheidszorg 
6.5     Entertainment 
6.6    Spiritualiteit 
6.7    Onderwijs 
6.8     Seksualiteit 
Samenvatting hoofdstuk 6 


7 Hoe kunnen we deze veranderingen faciliteren
7.1    De 4 pijlers voor hervorming 
7.2    Economische insteek (Preston) 
7.3    Financiële insteek (Wörgl) 
7.4    Automatisering insteek (Stro) 
7.5    De Coöperatieve insteek (Society 4.0) 
Samenvatting hoofdstuk 7 


8 Stappenplan Coöperatie oprichten
8.1    Oprichtersgroep en Missie 
8.2    Organisatievorm en Visie 
8.3    Statuten en Beleid 
8.4    Bestuur en Commissies 
8.5    Oprichtingstraject Coöperatie 
Samenvatting hoofdstuk 8 


9 Mogelijkheden van een Coöperatie
9.1     Inbrengen Fiatgeld 
9.2     Inbrengen Goederen 
9.3     Inbrengen Talent 
9.4     Lokaal verwerven 
9.5     Lokaal verrekenen 
9.6     Lokale Markt opzetten 
9.7     Gezamenlijk extern inkopen 
9.8     Mentale en Spirituele training 
Samenvatting hoofdstuk 9 


10 Succes vastleggen en samenwerken
10.1 Vastleggen Beleid van de Coöperatie 
10.2 Opzetten andere lokale Coöperaties 
10.3 Samenwerken en handelen 
10.4 Kennis delen 
10.5 Werkgebieden Coöperatie 
Samenvatting hoofdstuk 10 


11 De Samenleving na de Reset
11.1 Herverdeling van bezittingen 
11.2 Humanitaire projecten 
11.3 P2P samenleving 
Samenvatting hoofdstuk 11 


12 Slotwoord
12.1 Hoe nu verder? 


Bibliografie 
Adressen