Verklarende Woordenlijst

Op deze plek zullen veel voorkomende woorden zoals die in het boek worden gebruikt verklaard. In de praktijk blijkt namelijk dat veel  misverstanden voorkomende doordat verschillende mensen verschillende uitleg geven aan bepaalde termen.


Wordt vervolgt....